חתמו על אמנת ירושלם

חתמו כעת על אמנת ירושלם והצטרפו אלינו!

עכשיו גם לך יש הזדמנות לחתום על האמנה וחתימתך תוצג לכנסת, לרגל חגיגות 50 השנים לאיחודה של העיר.

 

ביום כ״ח באייר תשכ״ז תשע עשרה שנה להקמת מדינת ישראל 1897 שנים לחורבן הבית השני שיחרר צבא ההגנה לישראל במלחמת מגן הנקראת ״מלחמת ששת הימים״ את העיר העתיקה והמקומות הקדושים ובתוכם את הר הבית והכותל המערבי שריד בית מקדשנו לאחר 13 שנים נתכנסו חברי כנסת ישראל וחוקקו לאמור.

ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל, מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ובירת ישראל היא בירתו של עם ישראל.

לכן נתכנסנו היום ראשי עם ופרנסי קהילות אנשי חינוך ותלמידיהם לכרות ברית עם ירושלים כאמנה אשר כרתו ראשי העם וכל איש ישראל בשוב ישראל מבבל לארצו והעם וראשיו הורו לשבת בירושלים עיר הקודש.

שוב עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו שמחברת את ישראל זה לזה ומחברת ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה שבנו אל המקום אשר נשבע ה׳ לאברהם אבי האומה לתת לזרעו שבנו לעיר דוד מלך ישראל אשר בנו שלמה בנה בה בית מקדש עיר מלוכה שהייתה אם לישראל עיר ואם לעשיית משפט וצדקה ולחכמות ארצות קדם ובה הוקם מקדש שני בימי עזרא ונחמיה בה ניבאו נביאי ה׳ בה הורו חכמים תורה ובה ישבה סנהדרין בלשכת הגזית כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים.

גם היום כשנים קדמוניות דבקים אנו באמונת דבריהם של נביאי ישראל שכל באי עולם יבואו בשערי ירושלים והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה׳ בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים וכל עם ועם באמונתו יחיה בה כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו ואנחנו בשם ה׳ אלוקינו לעולם ועד וכה חוקקה כנסת ישראל המקומות הקדושים לבני כל הדתות יישמרו מפני כל חילול ופגיעה בחופש הגישה אליהם.

ירושלים השלום והשלווה ישרו בה שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך וממנה בשורת השלום יצאה ותצא לבאי עולם וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ואמרו חכמינו עליהם השלום אין הקדוש ברוך הוא עתיד לנחם את ירושלים אלא בשלום.

ממקום זה הננו שבים וקוראים את השבועה אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.

ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים וארשנוך לנו לעולם וארשנוך באמונה בצדק ובמשפט בחסד וברחמים אהבת עולם אהבנוך ירושלים אהבה בלי מצרים בין המצרים ובעת שחרור מעול צרים עלייך הורגנו אלייך ערגנו ובך דבקנו נאמנותנו לך לבנינו אחרינו הנחלנו לעולמי עד בך ביתנו.

כפי שהוצג לממשלת ישראל בשנת 1992, לכבוד שנת ה-25 לאיחוד ירושלים

תמוך בחזון 'ירושלים של שלום'!

אמנת ירושלים המקורית מוצגת באולם שאגאל של הכנסת, לצידה של מגילת הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. בעשרים השנים האחרונות, מאות אנשי ציבור חתמו על האמנה, כמו גם מאות אלפי אוהבי ירושלים ברחבי העולם.

אמנת ירושלים ההיסטורית נכתבה על מנת לציין את החזרה הניסית של עם ישראל לירושלים המאוחדת בשנת 1967.

Israel365 מקדם ברחבי העולם את החן והמשמעות הרוחנית של מדינת ישראל ומחברים אותך לישראל בכל יום. זאת, באמצעות הפצת תמונה יומית מתמונותיהם המדהימות של 30 צלמים ישראלים עטורי פרסים, לצד פסוק תנ"כי מעורר השראה.

50 שנה

לאחדות ירושלים

הצטרפו אלינו לחזון התנ"כי של ירושלים כעיר השלום הבינלאומי!

 

ארגון ה-IAF, שנוסד ע"י הרב בני אלון, עובד עם הקונגרס האמריקאי ועם פרלמנטים מרחבי העולם על מנת לגייס תמיכה פוליטית במדינת ישראל, המבוססת על ערכים משותפים. ה-IAF מקדם שיתופי ידע ותקשורת בין חברי פרלמנט ומחוקקים ברחבי העולם, אשר שותפים לאמונה כי למדינת ישראל יש זכות לקיום בשלום, בגבולות בטוחים.

Fix the following errors:
Hide